Software i TPV per Hotels

Solucions escalables en funció de les necessitats i de la dimensió de l'hotel i / o de la cadena.

Control de Reserves Check-in i Check-out Control de Comissions Servei Técnic

Hotel

FrontHotel PMS Software

Gestiona el teu hotel de manera efectiva. Check-ins, Check-outs, reserves individuals o de grup, defineix tarifes i paquets i gestiona fàcilment les comissions generades pels teus intermediaris.

Organitza esdeveniments i reunions. Consulta la disponibilitat d’espais, organitza el muntatge i neteja de sales i analitza la rendibilitat de cada esdeveniment.

Automatitza l’enviament d’e-mails als teus hostes. Agilitza el procés d’enviament de confirmacions de reserva als teus clients, avisos automàtics de PreCheck-in i agraïments per la seva estància.

Gestió de l’àrea de manteniment. Millora l’efectivitat en les reparacions i accions de manteniment, estableix prioritats i anota consums de materials en cada avaria.